ჩვენი ტყე-აქტიური ეკოლოგიური განათლება მაჭახელას ეროვნულ პარკში

დასრულდა პროექტი: „ჩვენი ტყე-აქტიური ეკოლოგიური განათლება მაჭახელას ეროვნულ პარკში,“ რომელსაც ახორციელებდა ასოციაცია ,,შავი ზღვის ეკოაკადემია” პოლონურ ორგანიზაცია ეკოგანვითარების ფონდთან, “მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაციასთან” და მაჭახელას ეროვნული პარკის ადმინისტრაცი

-

მიმდინარე წლის 31 მარტს პროექტ „ ჩვენი ტყე - მაჭახელას ეროვნული პარკის აქტიური ეკოლოგიური განათლება“ ფარგლებში მაჭახელას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების, მაჭახელას ბუფერული ზონის სკოლების წარმომადგენლების, პოლონური ორგანიზაცია „მდგრადი ეკო-განვითარების ფონდის“, კარკონოშეს ეროვნული

პროექტი "საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის ფინანსური მდგრადობის გაძლიერება"

GEF/UNDP პროექტის "საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის ფინანსური მდგრადობის გაძლიერება" ფარგლებში, პროექტში ჩართულ მხარეებთან 2021წლის, 15,16,19 აპრილს აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაო შეხვედრები, რომლის მიზანს წარმოადგენს,    მტირალას ეროვნული პარკის მართვის გეგმის განახლებას და სამოქმედო გეგმ

პროექტი „ ჩვენი ტყე - მაჭახელას ეროვნული პარკის აქტიური ეკოლოგიური განათლება

 

 აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაო შეხვედრები, პროექტ „ ჩვენი ტყე - მაჭახელას ეროვნული პარკის აქტიური ეკოლოგიური განათლება“ ფარგლებში.

გვერდები