ჩვენი ტყე-აქტიური ეკოლოგიური განათლება მაჭახელას ეროვნულ პარკში

დასრულდა პროექტი: „ჩვენი ტყე-აქტიური ეკოლოგიური განათლება მაჭახელას ეროვნულ პარკში,“ რომელსაც ახორციელებდა ასოციაცია ,,შავი ზღვის ეკოაკადემია” პოლონურ ორგანიზაცია ეკოგანვითარების ფონდთან, “მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაციასთან” და მაჭახელას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციასთან ერთად. ასევე, პროექტში ჩართული იყო მაჭახელას ხეობის ხუთი საჯარო სკოლა. პროექტის ფარგლებში მომზადდა ეკოსაგანმანათლებლო დოკუმენტი და ჩატარდა დოკუმენტის განხორციელებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების ტრენინგები.

პროექტი თანადაფინანსებულია პოლონურ-ამერიკული თავისუფლების ფონდის მიერ, RITA-რეგიონი გარდამავალ პერიოდში პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ფონდი განათლება დემოკრატიისთვის.

S1 ნარჩენები – გლობალური პრობლემიდან ადგილობრივ პრობლემამდე

S2 როგორ დავგეგმოთ სოციალური კამპანია?

S3 მებაღეების საგანძური – რა სარგებლობა მოაქვს კომპოსტირებას?

S4 ჩვენი ტყე – იდეების კრებული საგანმანათლებლო აქტივობებისთვის

S5 დათუნია დრუნჩას ნამდვილად ტკბილად სძინავს? მურა დათვის ბიოლოგია, ეკოლოგია და მოსალოდნელი საფრთხეები

S6 კოლხური ტყის ბუნების საიდუმლოები

S7 ფუტკრების როლი ბუნებაში

  • ჩამოტვირთე პროგრამა

S8 ფუტკრის ოჯახის ცხოვრება