პროექტი "საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის ფინანსური მდგრადობის გაძლიერება"

GEF/UNDP პროექტის "საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის ფინანსური მდგრადობის გაძლიერება" ფარგლებში, პროექტში ჩართულ მხარეებთან 2021წლის, 15,16,19 აპრილს აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაო შეხვედრები, რომლის მიზანს წარმოადგენს,    მტირალას ეროვნული პარკის მართვის გეგმის განახლებას და სამოქმედო გეგმის შემუშავებას.

CNF-ის მხარდაჭერით, პროექტის ფარგლებში აღნიშნული საქმიანობას ტექნიკურ დახმარებას უწევს „მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია “„საქართველოს დაცული ტერიტორიების მეგობართა ქსელ“-თან ერთდ.