„მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში“

ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ შეხვედრებს, ჩვენს მხიარულ და მრავალფეროვან ეკო-კლუბის წევრებთან...

 

„მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში“

ჩვენ კვლავ აქტიური და საინტერესო თემებით ვაგრძელებთ საგანმანათლებლო შეხვედრებს ჩვენს ეკო-კლუბის წევრებთან..

პროექტი "მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში"

ვაგრძელებთ აქტიურ და მრავალფეროვან შეხვედრებს ჩვენს ეკო-კლუბის წევრებთან  და დღეს ჩვენ მათთანერთად ავღნიშნეთ  „მთის დღე“..

 

პროექტი "მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში"

კიდევ ერთი საინტერესო და პოზიტიური განწყობით აღსავსე შეხვედრა ეკო-კლუბის წევრებთან..

პროექტი "მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში"

ვაგრძელებთ აქტიურ სამუშაო შეხვედრებს ჩვენს ყველაზე აქტიურ, მხიარულ და პოზიტიური განწყობით აღსავსე  ეკო-კლუბის წევრებთან..

გვერდები