"ნორჩი რეინჯერ"-ების დამოუკიდებელი ქმედებები

2017 წლის 21 მარტს „მტირალას და მაჭახელას დაცულიტერიტორიების მეგობართა ასოციაციის“ ორგანიზებით „ნორჩი რეინჯერების პროექტის“ ფარგლებში.დამხმარე ზონის სოფლის: ჩისუბნის ,გორგაძეების და ჩაქვის გიმნაზიის“ ნორჩმა რეინჯერებმა“ აღნიშნეს „მთის დღე“. 

"ნორჩი რეინჯერი"

2017 წლის 7 მარტს „მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართ ასოციაციის“ ორგანიზებით მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციაში „ნორჩი რეინჯერის“ პროექტის ფარგლებში გაიმართა ღონისძიება.

"ნორჩი რეინჯერი"

2016 წლის 23 დეკემბერს „მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართ ასოციაციის“ ორგანიზებით მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციაში „ნორჩი რეინჯერის“ პროექტის ფარგლებში გაიმართა ღონისძიება „მთის დღე - ნორჩ რეინჯერებთან ერთად“.

"თემის რეინჯერი"

2016 წლის 21 დეკემბერს „მტირალა დამაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაციამ“ პროგრამის „UNDP/GEF-„აჭარის დაცული ტერიტორიების გაფართოება და მათი მართვის დახვეწა“ პროგრამის ფარგლებში ჩაატარა ტრენინგი „თემის რეინჯერებისთვის“. 

გვერდები