პროექტი "ნორჩი რეინჯერი" - ეკო-საგანმანათლებლო ტური

2018 წლის 5 აპრილს „მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია“ პროექტში მონაწილე მაჭახელას ეროვნული პარკის დამხმარე ზონის სოფლის 5 სკოლის - ჩიქუნეთის, ზედა ჩხუტუნეთის, ქვედა ჩხუტუნეთის, ქედქედისა და აჭარის აღმართის ნორჩ რეინჯერებთან ერთად სტუმრობდა მტირალას ეროვნულ პარკს.

პროექტი "ნორჩი რეინჯერი" - საპროექტო წინადადებების განხილვა და დაფინანსება

2018 წლის 12 მარტს, მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციაში გაიმართა პროექტ „ნორჩი რეინჯერი“-ს ფარგლებში პროექტში მონაწილე ეროვნული პარკის დამხმარე ზონის 4 სოფლის სკოლის - ჩაისუბანის, გორგაძეების, ჩაქვის #1 სკოლის და ჩაქვის გიმნაზის ნორჩ რეინჯერების მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების განხილ

პროექტი "ნორჩი რეინჯერი"

2018 წლის 1 მარტს „მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაციის“ ორგანიზებით მაჭახელას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციაში „ნორჩი რეინჯერის“ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა კვარტალური შეხვედრა.

პროექტი "ნორჩი რეინჯერი"

 2018 წლის 9 თებერვალს „მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაციის“ ორგანიზებით მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციაში დამხმარე ზონის სოფლის 4 სკოლის- ჩაისუბანის, გორგაძეების, ჩაქვის #1 სკოლის და ჩაქვის გიმნაზის ნორჩ რეინჯერებს ჩაუტარდათ ტრენინგი თემაზე - პროექტის წერა.

გვერდები